Benijts & Colson, Geassocieerde notarissen te Geel

 

Benijts & Colson

Geassocieerde notarissen te Geel

 

Benijts & Colson, Geassocieerde Notarissen

Antwerpseweg 8b
2440 Geel
Tel. (014) 58.44.41
Fax. (014) 58.06.74

BVBA
BTW BE 0897827545
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

25 maart 2019

Wat gebeurt er dan met de geschonken goederen?

Wat de wet zegt…
De wetgever heeft met deze tragische mogelijkheid rekening willen houden en voorziet in het principe van ‘de wettelijke terugkeer’. In dat geval zijn het de ouders-schenkers, met uitsluiting van alle anderen, die de door hen geschonken goederen aan hun kind dat zonder nakomeling voor hen is komen te overlijden, zullen erven.

De geschonken goederen komen volgens de wet dus automatisch naar de ouders terug als het begiftigde kind voor de ouders overlijdt.

De voorwaarden
Sinds een aantal jaren moeten de ouders die het geschonken onroerend goed ‘terug verwerven’ uit de erfenis van hun eigen kind geen erfbelasting meer betalen. Aan die vrijstelling zijn wel een paar voorwaarden verbonden:

  • Ten eerste geldt de vrijstelling enkel voor de ouders;

  • De goederen moeten zich nog in natura in de nalatenschap bevinden (het kind mag zijn geschonken goed bv. nog niet verkocht hebben);

  • de erflater (het kind in dit geval) moet kinderloos vooroverleden zijn. Heeft het begiftigde kind zelf kinderen, dan blijft het door de ouders geschonken goed gewoon in de erfenis van het kind en zal het volgens de normale regels geërfd worden door de erfgenamen van het begiftigde kind (de kleinkinderen dus);

  • In de aangifte van nalatenschap moet uitdrukkelijk om de vrijstelling verzocht worden.

Conventioneel beding van terugkeer
Naast het wettelijk systeem bestaat de mogelijkheid om in de schenkingsakte een ‘conventioneel beding van terugkeer’ in te bouwen. De wet laat dit uitdrukkelijk toe en stelt dat de schenker ten aanzien van de geschonken goederen het recht van terugkeer kan bedingen. Zo’n beding kan uitwerking hebben hetzij in het geval van vooroverlijden van het begiftigde kind alleen, hetzij in het geval van vooroverlijden van het begiftigde kind en zijn afstammelingen. De schenker kiest zelf hoe ver hij gaat.

Met zo’n conventioneel beding in de schenking bereikt men hetzelfde als wat de wetgever wettelijk heeft geregeld: de terugkeer van het geschonken goed naar de schenker.  Ook hier zal er geen erfbelasting betaald moeten worden.

Waarom een beding voorzien, indien de wet al één en ander regelt?
Het is nuttig om een beding van conventionele terugkeer te voorzien, voor het geval er niet aan de voorwaarden voor de wettelijke terugkeer voldaan zou zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het goed zich niet meer in natura in de nalatenschap bevindt of omdat het kind zelf niet kinderloos overlijdt. Met een goed geformuleerd beding is de schenker zeker dat hij recht zal hebben op het geschonken goed.

Heel vaak worden conventionele bedingen van terugkeer “optioneel” gemaakt. Dan kan de ouder zelf kiezen of hij het goed terugneemt of niet. Zo zou de ouder die de schenking heeft gedaan, kunnen kiezen om het geschonken goed toch niet terug te nemen, zodat zijn schoondochter en kleinkinderen verder van het goed kunnen genieten.

Bron: Fednot

20 maart 2019

Wat is het verschil tussen schenken en een testament opstellen? Wat met de belastingen die je moet betalen? En hoe kan je notaris je helpen om de juiste keuzes te maken?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.

Bron: Fednot

20 maart 2019

Er zijn sinds oktober vorig jaar al 1.000 erfovereenkomsten gesloten. Dat zijn afspraken die ouders bij leven met hun kinderen maken om latere discussies over hun nalatenschap uit te sluiten. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Sindsdien heeft iedereen een grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil.

Sinds 1 september vorig jaar is er nog een belangrijke nieuwigheid: ouders kunnen sindsdien met hun kinderen (en eventueel met hun stief- of kleinkinderen) een overeenkomst sluiten om te vermijden dat er later, bij het overlijden van de ouders, discussies over de verdeling van hun nalatenschap ontstaan.
Bedoeling van zo’n erfovereenkomst of familiepact is dat de ouders met hun latere erfgenamen een globaal akkoord treffen dat door alle betrokken partijen als fair wordt aanzien.

Bron: Fednot

 

Jos SNEYERS
Notarieel medewerker

Jos(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/58.44.41

Sophie GEENS
Licentiaat in de rechten
Erkend bemiddelaar

Sophie(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.78

Els DRIESEN
Notarieel medewerkster

Els(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.72

Boekhouding

Kelly DE SCHUTTER
Notarieel medewerkster

Kelly(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.73

Heidi AMRY
Notarieel medewerkster

Heidi(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.70

Kathleen VANSPRINGEL
Notarieel medewerkster

Kathleen(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.79

Peggy GIELENS +

Voor altijd in ons hart

Marjan MERTENS
Notarieel medewerkster

Marjan(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.71

Master in de Criminologie

Leen BERGHMANS
Master in het notariaat

Leen(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.75

Stéphanie PEETERS
Master in de rechten

Stephanie(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.37.81

Christel JANSSENS
Licentiaat in het notariaat

Christel(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.33.76

ext.medewerker

Goedele QUANTEN
Notarieel medewerkster

Goedele(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.37.80

Boekhouding - ext.medewerker

Charlotte LOY
Master in het notariaat

Charlotte(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.37.83

Linde DESMET
Master in het notariaat

Linde(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/56.37.84

Nannes El Mekkaoui
Notarieel medewerkster

Nannes(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/58.44.41

Student

Caroline Raeijmaekers
Notarieel medewerkster

Caroline(plaats the 'at' sign hier)benijtscolson.be
Tel. 014/58.44.41

 

Immo

Uit de hand verkoop € 264.000

Appartement
Gasthuisstraat 54
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 155.000

Grond
Dr.-Peetersstraat 25
2440 Geel

Online verkoop € 1.700.000

Grond
Antwerpseweg 25
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 55.000

Grond
Gervoort Broek
2490 Balen

Uit de hand verkoop € 128.000

Grond
Paddenhoek
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 128.000

Grond
Paddenhoek
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 128.000

Grond
Paddenhoek
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 128.000

Grond
Paddenhoek
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 128.000

Grond
Paddenhoek
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 125.000

Grond
Postelaar
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 30.000

Grond
KEMPEDEEMDEN
2480 Dessel

Uit de hand verkoop € 125.000

Grond
Postelaar
2440 Geel

 
 
 

Benijts & Colson, Geassocieerde Notarissen

Antwerpseweg 8b
2440 Geel
Tel. (014) 58.44.41
Fax. (014) 58.06.74

BVBA
BTW BE 0897827545
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
W Gesloten deuren 14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:00   14:00 > 16:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes